firmware

P1 wifi-gateway 2022 v4 module

actuele versie (13 februari 2023) 1.1adc P1WG2022.v1.1adc_NL.esp8285.bin

Deze versie bevat tal van verbeteringen, onder meer password op Setup en Firmware update schermen, support voor ‘DSMR Reader’ integration in Home Assistant, grafieken (dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks gebruik), met een leuk overzicht van het gasgebruik (intensiteit).

De data wordt nu lokaal gelogd, zodat je ook zonder domoticasysteem (later) analyses kan doen op de data.

Zie https://github.com/romix123/P1-wifi-gateway voor een overzicht. Hier staat ook altijd de actuele firmware in Nederlands (NL), Deutsch (DE) en Svensk (SE).

Vrijwel alle data die uit de meter komt wordt getoond (dus ook voltages en amperages), bovendien worden dagwaarden getoond voor de kernwaarden. De dagtellers worden ’s nachts om 00:00 teruggesteld. Het is nu dus mogelijk om via de webinterface belangrijke energiegegevens in te zien (ook zonder domotica back-end).

In dit screenshot is de gasdata nog niet gereset.

Zie ook de github repository voor de broncode.

Upgrade procedure

Surf naar p1wifi.local of naar het ip adres van de module. In de browser zal het hoofdmenu verschijnen:

De huidige firmware versie staat onderin het scherm. Om de firmware te actualiseren download je eerst de huidige firmware. Het bestand heet P1WG2022v1.0x.esp8285.bin waarbij v1.0x het versienummer is. Als het gedownloade bestand eindigt op .zip moet het eerst moeten worden gedecomprimeerd.

Kies nu in het P1 wifi-gateway menu ‘Update firmware’.

(

Met de knop [choose file] verschijnt een file dialoog. Selecteer de gedownloade P1WG2022v1.0x.esp8285.bin file en druk op [upload]. Het nieuwe firmware bestand is nu geslecteerd.

Druk vervolgens op [Update Firmware]. Als het goed is verschijnt er “Update Success! Rebooting…” in beeld. Na ongeveer een minuut is de module met de nieuwe firmware weer in de lucht.


ESP Easy firmware (pre p1 wifi 2022 module)

De software in de P1-wifi Gateway is gebaseerd op de ESP Easy firmware. De meterdata wordt op verschillende manieren aangeboden. Domoticz (en andere clients) kunnen de ruwe data uitlezen via een http verbinding naar de P1 device poort (doorgaans 8088), terwijl de module zelf benaderbaar is op poort 8080. De belangrijkste waarden worden ook weergegeven via de P1 monitor pagina op de module.

De data op deze pagina is voorzien van tags waardoor data collectie vanuit externe clients via webscrapen eenvoudig is te realiseren. De tags zien er zo uit

<TR><TD>Totaal verbruik tarief 1: </TD>

<TD><span id=”totaal1″>16517.874</span> kWh</TD></TR>

<TR><TD>Totaal verbruik tarief 2: </TD>

<TD><span id=”totaal2″>9632.814</span> kWh</TD></TR>

<TR><TD>Teruggeleverd tarief 1: </TD>

<TD><span id=”retour1″>0.000</span> kWh</TD></TR><TR>

<TD>Teruggeleverd tarief 2: </TD>

<TD><span id=”retour2″>0.006</span> kWh</TD></TR><TR>

<TD>Actueel verbruik : </TD><TD><span id=”huidig”>0.350</span> kW</TD></TR>

<TR><TD>Huidige teruglevering : </TD>

<TD><span id=”retour”>0.000</span> kW</TD></TR>

<TR><TD>Totaal gasverbuik : </TD>

<TD><span id=”gas”>18861.793</span> m3</TD></TR>

Data is ook beschikbaar via optie log in het tools menu.  Afhankelijk van het web-log level wordt daar ofwel een deel van de waarden (die ik het meest relevant vond) getoond “166161638 : T1: 16517.894 – T2: 9632.814 – Huidig: 0.339 – G: 18861.793”, ofwel de ruwe data.

Alco van N. heeft de basis gelegd voor een koppeling tussen de P1 wifi gateway en MQTT en EmonCMS in Node-Red. Zijn setup “bestaat uit vele componenten maar belangrijkste is Home-assistant, MQTT als bus, Node-red als “ETL-tool” en EmonCMS als energiebeheersysteem.” Zijn smartP1 to mqtt node-red flow.json kan als uitgangspunt dienen voor data overdracht naar MQTT.

De flow stopt de data “live” via TCP naar MQTT en daarna ook nog naar EmonCMS en mindergas.nl. Visueel ziet de flow er dan uit zoals het onderstaande plaatje. Er zit ook nog een volledige decodering van het DSMR 5.0 bericht bij (zie opmerkingen nodes en switch node).

Een andere optie om data via MQTT af te leveren is via de Tasmota P1 firmware181231.bin. Deze versie is gecompileerd voor een D1 mini Lite met P1 wifi gateway piggy back.

Huidige versie van de Domoticz compatible firmware van de P1-wifi gateway (voor D1 mini Lite).

Nieuws

19 Mei

Buffergrootte aangepast (ISKRA AM550 levert meer data dan verwacht).

22 april

Meterwaarden worden tussen span elementen doorgegeven in P1 menu, dit maakt scrapen eenvoudiger.

14 april 2019

De broncode staat op Github.

10 maart 2019
Bug fixes. Gas wordt correct doorgegeven voor nieuwere meters (lang leve standaarden en fabrikanten die daarvan afwijken). Data doorgifte aan Domoticz gefixt.

3 maart 2019
De code is opgeschoond (dank Eric) en zou stabieler moeten zijn. Rx timeout moet op 200 staan.

27 januari 2019
Hierbij de huidige broncode van de P1-wifi gateway. Er gaat een Github komen voor de broncode, maar daar heb ik het even te druk voor.

2 januari 2019
De firmware is onder handen genomen.
nieuw: Bij aanmaken van een ‘P1 Wifi gateway’ device staan de meeste gegevens al ingevuld.
fixes:

  • Domoticz klaagt niet meer over overtollige tekens.
  • Het ledje brandt wanneer data vanuit de P1 poort binnenkomt.

Firmware: ESPEasy P1 DSMR5 2jan2019

31 december 2018
Ik heb een Tasmota versie van de firmware geproduceerd op basis van werk van Martijn Hendriks en anderen op P1 Smart meter – Dutch Slimme meter via Tasmota forum. De Tasmota P1 firmware 181231.

1 december 2018
Ik heb het P1 menu teruggebracht in de huidige versie. Na configureren van de plug-in via het devices menu (standaardinstellingen zijn: P1 wifi gateway: P1 poort, 8088, 115200, 8, n, 1, unchanged, 50, 10, unchecked. Ik krijg het niet voor elkaar om dit als default instellingen in de firmware te krijgen 😉 Als je weet hoe dat wel is te realiseren hoor ik dat graag)
Wanneer de configuratie is bewaard, kan je via P1 in het menu een scherm met meterwaarden oproepen. Deze zullen na ongeveer 15 seconden verschijnen en daarna periodiek worden geactualiseerd.

Firmware: P1 DSMR5 menu v 1 dec 2018 broncode: broncode voor de P1 plugin.

Installeren van de firmware doe je via de web interface. Ga naar [Tools]. Je ziet daar een optie Firmware [Load]. Wanneer je op Load drukt, wordt je gevraagd een file te selecteren op je computer. Daarna klik je op [update]. Wanneer de firmware is geladen in de ESP P1-wifi Gateway verschijnt er “OK” in de web interface. Het duurt vervolgens even voordat de module weer volledig in de lucht is. Je kunt na 30 seconden of zo met je web browser weer naar je P1-wifi Gateway gaan.

Als je wilt meehelpen met de ontwikkeling van de firmware voor de P1-wifi Gateway, laat mij dat dan weten.

De firmware is beschikbaar op de ESP8266.nu Github https://github.com/ESP8266nu/ESPEasyPluginPlayground.

Let op,

het gebruik van de P1-wifi gateway is voor eigen risico. De software is in ontwikkeling en feilloze werking kan niet worden gegarandeerd.