links

De P1-wifi Gateway maakt gebruik van de ESP8266 module draaiend op Arduino en ESP Easy. Meer informatie over deze wondertjes vind je via de onderstaande links.

  • De ESP8266 community esp8266.com
  • De Wemos D1 mini die de basis vormt voor de P1-wifi Gateway Wemos D1 mini
  • De P1 wifi gateway Github Hier vind je de source code van de firmware, de gecompileerde binaries en de ontwerp files van de hardware.
  • Uiteraard mag Arduino niet in dit rijtje ontbreken. Het belang van Arduino voor de hedendaagse knutselaar kan nauwelijks worden onderschat. Het moederschip vind je op arduino.cc